Baca Gazı Şartlandırma ve Filitrasyon Sistemleri

Baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemleri, endüstriyel tesislerin atık gazlarını temizlemek ve çevreyle uyumlu hale getirmek için kullanılan önemli bir teknolojidir. Bu sistemler, yoğun enerji üretimi gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır ve çevresel sürdürülebilirlik amacıyla kirlilik azaltma yöntemi olarak öne çıkar. Rigel EPC, bu alanda lider bir şirket olarak tanınmaktadır ve müşterilerine yüksek kaliteli baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemleri sunmaktadır.

Baca Gazının İçeriği

A) Bacalardan Gelen Kirleticiler Bacalardan gelen kirleticiler, büyük ölçüde yanma işleminden kaynaklanmaktadır. Bu kirleticiler arasında karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), nitrojen oksitleri (NOx) ve katı partiküler madde bulunur. CO, yakıtın tamamen yanmadığı durumlarda ortaya çıkarken, SO2, yakacakta bulunan sülfürün oksidasyonu sonucu oluşur. NOx'ler ise yakacakta bulunan azotun yanması sonucunda açığa çıkar.

B) Çevreye Etkileri Bacalardan çevreye salınan kirleticiler ciddi sağlık sorunlarına ve çevre kirliliğine neden olabilir. Karbon monoksit, solunum sistemine zarar verebilirken, kükürt dioksit ve azot oksitleri asidik yağmurlara yol açarak bitki örtüsünü etkileyebilir ve su kaynaklarını kirletebilir. Katı partiküler madde ise havayı kirletip solunum rahatsızlıklarına sebep olabilir.

C) Hava Kalitesine Etkisi Baca gazındaki kirleticilerin doğrudan hava kalitesini etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle endüstriyel işletmeler, atık gaz emisyonlarını kontrol altına almak için baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemlerini kullanmaktadır. Bu sistemler sayesinde kirli hava toplanır ve emisyonlar arıtılarak çevreye zararı minimum düzeye indirgenir.

Baca Gazının Şartlandırılması

A) Islah İşlemi Baca gazının şartlandırılmasında ilk adım genellikle ısıl işlem veya kimyasal reaksiyon ile gerçekleştirilen bir ıslah sürecidir. Isıl işlem, yüksek sıcaklıkta yapılan bir yanmanın sonucunda baca gazının bileşimini değiştirmeyi amaçlar. Kimyasal reaksiyonlar ise baca gazındaki kirleticileri nötralize ederek zararsız hale getirir.

B) Filitrasyon İşlemi Baca gazının şartlandırılmasında ikinci aşama, filitrasyon işlemidir. Bu işlemde, partiküler madde ve diğer katı kirleticilerin baca gazından ayrıştırılması ve tutulması sağlanır. Bu amaçla elektrostatik filitreler, yüzey filtreleri veya çevrimdışı torba filtreler gibi farklı filitreleme teknikleri kullanılır.

C) Dezenfeksiyon Süreci Bazı durumlarda baca gazında bulunan mikroorganizmaların da etkisini azaltmak için dezenfeksiyon sürecine ihtiyaç duyulabilir. Özellikle tıbbi atık yakma tesislerinde veya tehlikeli kimyasalların yakıldığı tesislerde bu önemli bir adımdır. Baca gazının steril hale getirilmesi için UV ışığını kullanan teknolojiler sıklıkla tercih edilir.

Rigel EPC'nin Baca Gazı Şartlandırma ve Filitrasyon Sistemleri

Rigel EPC, çevreye duyarlılığı olan endüstriyel işletmelere özel olarak tasarlanan baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemleri sunmaktadır. Şirketin uzman mühendisleri, müşteri gereksinimlerini analiz ederek en uygun çözümü sunmak üzere çalışmaktadır. Rigel EPC'nin baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemlerinin bazı önemli özellikleri ve avantajları şunlardır:

A) Yüksek Verim Rigel EPC'nin sistemleri yüksek verimlilik sağlar ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Özellikle enerji yoğun sektörlerde işletme maliyetlerini düşürmek için önemlidir.

B) Esnek Tasarım Her işletmenin farklı ihtiyaçları olduğunu bilen Rigel EPC, sistemlerini esnek olarak tasarlar. Modüler yapıları sayesinde mevcut tesislere entegre edilebilir veya yeni projeler için özelleştirilebilir.

C) Çevreye Dostu Rigel EPC'nin sistemi, atık gaz emisyonlarını minimum düzeye indirmek için geliştirilmiştir. Baca gazını filitreleyerek çevreye zararlı kirleticileri azaltır ve hava kalitesine katkıda bulunur.

D) Kolay Bakım ve Kontrol Sistem, kullanıcı dostu bir arayüz ile donatılmıştır ve kolay bakım imkanı sunar. Ayrıca otomatik kontrol mekanizması sayesinde sürekli izlenerek sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

İhtiyaç Duyulan En Sık Sorulan Sorular (FAQs)

 1. Baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemleri hangi sektörlerde kullanılır?
 2. Rigel EPC'nin baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemleri nasıl çalışır?
 3. Bu sistemlerin yerel mevzuatlara uyum sağladığından nasıl emin olabilirim?
 4. Rigel EPC'nin sistemleri ne tür garantiler sunar?
 5. Sistem bakımı için periyodik onarımlar yapmam gerekecek mi?

Filitreler

Bir bina veya endüstriyel tesisin emisyonlarını kontrol altında tutmak için baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemleri kullanılır. Bu sistemler, zararlı bileşenleri yakalar ve atmosfere salınmadan önce temizler veya azaltır. Baca gazı filitreleme sistemi, bu sürecin anahtar bileşenidir.

A. Filtre Nedir?

Filtreler, havada bulunan partiküllerin yakalanmasını veya zararlı kimyasalların uzaklaştırılmasını sağlayan cihazlardır. Baca gazı filitreleme sisteminde kullanılan filtreler de aynı prensiple çalışır.

 1. Tanımı ve İşlevi Bir baca gazı filtresi, partikül madde, tozlar, kirleticiler ve diğer istenmeyen bileşenleri tutarak temiz bir hava akışının sağlanmasına yardımcı olur. Bu şekilde çevreye yayılması muhtemel olan zararlı maddeler önlenmiş olur.
 2. Türleri ve Kullanım Alanları Çeşitli tip ve boyutta farklı tipte filtreler mevcuttur:
  • Elektrostatik Precipitator (Elektrostatik Çöktürücüler): Partikülleri elektrik yüklemesiyle yakalar.
  • Yıkanabilir Filtreler: Partikülleri su ile temizleyerek tutar.
  • Baghouse Filtreler: Çeşitli filtrasyon tekniklerini birleştiren karma sistemlerdir.

Baca gazı filtreleme sistemleri, fabrikalar, enerji santralleri ve diğer endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır. Bu sistemler, çevreye salınan zararlı maddelerin önlenmesine ve hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

B. Baca Gazı Filtreleme Sistemleri

Baca gazı filitreleme sistemi, belli bir süzgeçlendirme aşamasından geçen kirli gazları temizlemek için özel tasarlanmış donanım içerir.

 1. Çalışma Prensibi Baca gazlarının filtrelenmesi genellikle üç adımda gerçekleşir:
  • Yakalama Aşaması: Kirli gazlar önce ön ara cihazlardan geçerek büyük partiküllerin uzaklaştırılmasını sağlar.
  • Ana Filtrasyon Aşaması: Burada daha küçük parçacıklar uzaklaştırılır ve hava akışının zehirli veya tehlikeli bileşenlerden arındırılması sağlanır.
  • Nihai Temizlik Aşaması: İstenmeyen kalan partiküller ve kimyasallar eliminasyon edilerek tam temizlenme sağlanır.
 2. Temel Bileşenler Bir baca gazı filtreleme sistemi, aşağıdaki ana bileşenleri içerir:

a) Ön Ara Gereçler: Büyük partikülleri ve katı atıkları tutarak ana filtreye zarar gelmesini engeller.

b) Ana Filtre Üniteleri: Kirli gazların temizlendiği ana aşama olan filtre üniteleridir.

Baca gazı filitreleme sistemleri, düzenli bakım gerektiren karmaşık cihazlardır. Ancak doğru bir şekilde işletildiğinde, çevre dostu ve sürdürülebilir bir çözüm sunarlar. Sağlam bir baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemi, emisyonları kontrol altında tutmak için etkili ve verimli bir yol sağlar.

 

Bacalar

Bir baca, endüstriyel tesislerde ve enerji santrallerinde kullanılan bir yapıdır. Bacaların temel fonksiyonu, yanma süreci sonucunda ortaya çıkan gazların veya dumanların atmosfere güvenli bir şekilde atılmasını sağlamaktır. Baca gazları, zararlı bileşenler içerdiği için doğru bir şekilde yönetilmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

A. Bacaların Fonksiyonu ve Önemi

 1. Gaz Tahliyesi: Bacalar, isyanın uzaklaştırılması ve egzoz gazlarının atmosfere salınması için tasarlanmıştır. Bu sayede güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.
 2. Yakım Verimliliği: Yanma işlemi sırasında oluşan gazlar bacadan tahliye edilerek oksijen seviyelerinin düşmesini önler ve daha verimli bir yanma sağlar.
 3. Hava Kirliliği Kontrolü: Doğru bir şekilde tasarlanan bacalar, kirleticilerin yayılmasını engeller ve hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

Bacaların doğru boyutlandırılması, işletme standartlarına uygun olmaları ve düzenli bakım gerektirmeleri önemlidir. Ayrıca yerel çevre yönetmeliklerine de uyumlu olmalıdır.

B. Bacaların Yapısı ve Malzemeleri

Bacalar, genellikle metal veya betondan yapılmıştır ve geniş bir yüksekliğe sahip olabilir. Bu, gazların yeterli bir şekilde dağılmasını ve atmosfere hızla yayılmasını sağlar.

Bacaların yapısı aşağıdaki bileşenleri içerir:

 1. Bacanın Gövdesi: Bacanın ana yapısal elemanıdır ve gazların tahliye edilmesine izin veren iç boşluğu bulunur.
 2. Duman Gazı Tahliye Aralığı: Yanma işleminden sonra ortaya çıkan duman gazının tahliye edildiği bölümdür.
 3. Yangından Korunma Sistemi: Bacanın yangından korunması için tasarlanmıştır. Yangın tehlikesini minimize etmek için uygun malzeme seçimi ve yanıcı maddelerden uzak tutulması gerekir.

Bacaların tasarımı, güvenlik standartlarına uygun olmalı ve yerel düzenlemelere tabi olarak inşa edilmelidir.

C. Mega Bacalar vs Küçük Bacalar

Mega bacalar, büyük endüstriyel tesislerde kullanılan enerji santrallerinde yaygındır. Genellikle çok sayıda yakma ünitesinin bulunduğu bu tesislerde mega bacalar, yoğun duman gazının verimli bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Küçük bacalar ise daha küçük ölçekli endüstriyel tesislerde ve küçük ısınma sistemlerinde kullanılır. Genellikle daha düşük kapasiteli ve belli bir alana hizmet eden bacalar olarak tasarlanmışlardır.

Her iki tür baca da, emisyonların kontrol altında tutulması ve atmosfere güvenli bir şekilde atılması için önemlidir.

Mega bacalar genellikle yüksek maliyetli olabilirken, küçük bacalar daha ekonomik bir seçenek olabilir. Bacanın büyüklüğü ve yapıldığı malzeme, doğru performansı sağlamak için dikkate alınması gereken faktörlerdir.

Diğer Şartlandırma Sistemleri

Baca gazı şartlandırma ve filitrasyon sistemleri, yanma işlemi sonucu ortaya çıkan zararlı maddelerin kontrol altına alınmasında etkili bir yol sağlar. Bununla birlikte, baca gazının temizlenmesi için kullanılan farklı teknolojiler de mevcuttur.

A. Elektrostatik Çöktürme (ESP)

Elektrostatik çöktürme, baca gazlarından partiküllerin uzaklaştırılması için yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Bu sistemde elektrik yüklemesi kullanılarak partiküller elektriksel olarak çekilir ve yakalanır.

 1. Temel İlkeleri Elektrostatik çöktürmede şu adımlar izlenir:
  • Bacadan gelen kirli hava, ön eleme aşamasından geçer.
  • Partikül yüklendirme elektrotlarından oluşan bir elektrod tabakası ile karşılaşır.
  • Elektrik alanın etkisiyle partiküller negatif veya pozitif yüklere sahip olur.
  • Yüklenen partiküller toplayıcı plakalara doğru ilerler ve orada tutulurlar.
  • Tutan plakalar düzenli aralıklarla temizlenerek partikül atığı bertaraf edilir.
 2. Proses Akış Şeması Elektrostatistik çöktürme sisteminin basit bir akış şeması şu şekildedir:
  1. Bacadan gelen kirli hava
  2. Ön eleme aşaması
  3. Elektrik yüklemesi ve partikül yakalama aşaması
  4. Partikül toplayıcı plakalar
  5. Plaka temizleme ve partikül bertarafı

Elektrostatik çöktürme sistemleri, particulate tabanlı emisyonların kontrol altında tutulması için etkili bir yöntemdir.

B.Scrubber (Yıkama Sistemi)

Scrubber, baca gazlarının toksinler veya zararlı bileşenlerinden arındırılmasına yardımcı olan bir şartlandırma tekniğidir. Bu sistemde kirli gaz, hijyenik sulu çözeltilerle yıkama işlemine tabi tutulur.

 • Temel İlkeler: Scrubber sisteminin temel prensipleri şunlardır:
  • Bacadan gelen kirli gaz uygun bacaya yönlendirilir.
  • Gazın içindeki kirleticiler su ile temas eder ve ona bağlanır.
  • Gazdaki kirletici maddeler sudan arındırılır ve atık olarak ayrıştırılır.
 • Proses Akış Şeması: Yıkama sistemi proses akış şemasını takip ederek çalışır:
 •   1.Bacadan gelen kirlilik
 •   2.Suyun püskürtüldüğü yıkayıcı ünite
 •   3.Gazın temizlenmesi
 •   4.Atık suyun uzaklaştırılması

Scrubber sistemi, baca gazlarındaki zararlı maddelerin giderilmesinde yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir.

C.Flu Scrubber (Flü Benetli Yıkıcı)

Flu scrubber, endüstriyel atık gazların arıtımında oldukça etkili olan bir şartlandırma sistemidir. Bu sistemde kirli gazlar, çeşitli bileşenlerden oluşan bir sıvıyla temas eder ve istenmeyen maddeler tutulur veya dönüştürülür.

 • Temel İlkeler: Flue scrubber sisteminin çalışma prensipleri aşağıdaki adımları içerir:
  • Bacadan gelen kirlilik havası uygun şekilde alınır.
  • Kirletici maddelerle tepki veren sıvı reaktörün içinden geçer.
  • Zararlı bileşenler, kimyasal reaksiyon sonucunda tutulur veya nötralize edilir.
 • Proses Akış Şeması: Yıkama sistemi proses akış şemasını takip ederek çalışır:
 1. Bacadan gelen kiralıklık havası
 2. Sivi ovucu yatağa taşıyan borular
 3. Reaktörde hızla karışan sivi faz ile gazsn yakalanmadn alt seviyeyle kapamanmd secildiği eksoz gaz kalitesne sahip bur doma

Flue scrubber sistemi, bazı endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır ve havadaki toksinleri azaltmaya yardımcı olur.

D. Isı Geri Kazanım Sistemleri

Isı geri kazanım sistemi, enerji santrallerinde, fabrikalarda ve endüstriyel tesislerde baca gazlarındaki fazla ısıyı yakalamak için kullanılır. Böylelikle enerji tasarrufu sağlanır ve sistem verimliliği artar.

 1. Çalışma Prensibi Isı geri kazanım sistemi aşağıdaki adımları takip eder:
  • Bacadan geçen kirli gaz, ısının transfer edileceği bir eşanjör aracılığıyla temiz hava veya su ile temas eder.
  • Kirli gazdan aktarılan ısı, temiz havayı veya suyu ısıtır.
  • Bu şekilde elde edilen sıcak hava veya su başka bir amaç için kullanılır (örneğin, proses ısınması).
 2. Avantajları Isı geri kazanım sisteminin bazı avantajları şunlardır:
  • Enerji Verimliliği: Fazla ısı enerjisinin kaybolmasını engeller, böylece daha az enerji tüketimi sağlar.
  • Çevre Dostu: Yakıt tüketimini azaltarak karbon salınımını düşürmeye yardımcı olur.
  • Maliyet Tasarrufu: Enerji tasarrufu sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür.

Isı geri kazanım sistemleri, baca gazlarının enerjisini daha verimli bir şekilde kullanmak için önemlidir. Bu sistemler çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

E. Kimyasal Absorpsiyon

Kimyasal absorpsiyon, kirli gazların zararlı bileşenlerinin sulu kimyasal bir çözelti tarafından emilerek nötralize edilmesine dayanan bir şartlandırma sürecidir.

 • Temel İlkeler: Kimyasal absorpsiyon sistemi aşağıdaki adımları içerir:
  • Bacadan geçen kirli hava uygun reaktörde kimyasallarla temas eder.
  • Kirletici bileşenler sulu çözeltiye emilerek tutulur veya kimyasal reaksiyon sonucunda nötralize edilir.
  • Sonrasında, temizlenmiş hava atmosfere yayılırken atık su ayrıştırılır ve uzaklaştırılır.
 • Proses Akış Şeması: Kimyasal absorpsiyon sisteminin temel akış şeması şu şekildedir:

1.Bacadan gelen kirli hava

 2.Kimyasal reaktör

 3.Emilen kirletici bileşenler

 4.Temizlenmiş hava

Kimyasal absorpsiyon sistemi, atmosfere salınan zararlı gazların azaltılmasında etkili bir yöntemdir ve birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

F. Adsorpsiyon Sistemleri

Adsorpsiyon sistemleri, baca gazından zararlı maddeleri yakalamak için özel olarak tasarlanmış adsorbent malzemelerin kullanıldığı şartlandırma süreçleridir.

 1. Temel İlkeleri Adsorpsiyon sistemi aşağıdaki adımları takip eder:
  • Bacadan geçen kirli gazlar, adsorbent malzeme üzerindeki yüksek yüzey alanına temas eder.
  • Zararlı maddeler moleküler düzeyde bu yüzeylere bağlanır ve tutulur.
  • Temizlenmiş hava veya gazlar ardışık adımlardan geçerek kirlilikten arındırılır.
 2. Uygulama Alanları Bu sistemler çeşitli kimyasalları yakalayabilme özellikleri nedeniyle endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır. Çöp depolama tesisleri, petrol rafinerileri ve kimya sanayii gibi sektörlerde etkin bir şekilde uygulanabilir.

Adsorpsiyon sistemleri, baca gazı şartlandırma süreçlerinde zararlı madde uzaklaştırılmasında kullanılan etkili bir teknolojidir.

Bu şartlandırma sistemleri, baca gazlarının temizlenmesi ve atmosfere salınmadan önce zararlı maddelerin kontrol altına alınması için önemli adımları içerir. Her bir teknoloji, kendi çalışma prensiplerine ve avantajlarına sahiptir. Doğru sistemin seçilmesi, tesisin ihtiyaçlarına ve kirleticilerin özelliklerine bağlıdır.